Blog

Sotsiaalminister külastas Elva haiglat

Sotsiaalminister Tanel Kiik on külastanud poole aasta jooksul peaaegu kõiki Eesti haiglaid. Möödunud nädala laupäeval, 23.novembril, oli minister Tanel Kiik Elva Haiglas, järjekorras ootavad veel järgmised haiglad. Elva haiglas olid ministrit vastu võtmas haigla tegevjuhtkond koosseisus Peeter Laasik, Katrin Rebane ja Ülle Talmeister ning haigla nõukogu esimees Andres Kork.
Reaalse ülevaate sektorist annab haiglates kohapeal olukorraga tutvumine, kuid enamik vajalikust infost tuleb suhtlemisest erinevate haiglate juhtidega ja personaliga. Kindlasti on olulised sõnumid, mida  annab minister haiglatele ja millist vahetut tagasisidet saab minister arstiabi andvatest asutustest.
Elva haigla töö ambulatoorse eriarstiabi ja statsionaarne tegevuse osas sai ministrilt kiitvad hinnangud. Kindlasti on vaja arendada polikliinilist tegevust maakondades ja säilitada inimestele kodulähedane esmane arstiabi võimalus.
Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles: „ Inimeste jaoks on mõistlik hoida arstiabi kättesaadavust võimalikult kodulähedasena, samas peab teiselt poolt arvestama arstide ratsionaalse töökoormusega.“
Elva haigla tegeleb tervisekeskuse arendamisega Elvas, mis asub haiglaga ühel taristul.
Kindlasti on tulevikus koostöös perearstidega selline areng väga mõistlik, eelkõige patsientide vaates, aga ka ratsionaalne lahendus perearstidele. Sellisele järeldusele tuldi ministriga ühiste aruelude käigus.

Nimetu kujundus

Fotod: Erakogu