Blog

TÜ Kliinikum ja Elva Haigla teevad koostööd insuldiravi arendusprojektis.

Elva Haigla juhatuse liikmed ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Insuldikeskuse meeskonna liikmed kohtusid novembris Elvas. Kokku saadi, et arutleda haigekassa ühe pilootprojekti – insuldiravi etapiviisilise rahastamise arendusprojekti eesmärkide ja koostöövõimaluste osas.
Arendusprojekti pikaajaliseks eesmärgiks on sujuv osapoolte vaheline koostöö ja raviteekond, kus on kasutusel uuenduslikud inimkesksed lahendused, millel on positiivne mõju patsiendile. Eelkõige on eesmärgiks parandada ravi kvaliteeti, lahti sõnastada ravi eesmärgid konkreetsemateks nii patsiendile kui ka tema omastele. Insult on haigus, millesse haigestuvad nii nooremad kui ka eakamad. Kahjuks on sageli selle haiguse tagajärjeks eluaegne puue, mis tugevalt vähendab inimese võimekust osaleda nii tava- kui ka tööelus. Elva haiglas on juba aastaid tehtud insuldihaigete taastusravi pärast ägedat perioodi ja meil on välja kujunenud kogenud meeskond.
See oli ka põhjuseks, miks Elva haigla on selles projektis TÜ Kliinikumi partnerhaigla.
Arendusprojekti mõjul muutuks insuldipatsiendi raviteekond sujuvaks ja inimesele arusaadavaks ning vajalik abi inimesele ja tema lähivõrgustikule on kättesaadavam.
See oli esimene kohtumine ja oleme juba kindlaks määranud uued kohtumised, kus siis arutame järgmisi etappe projektis.

Peeter Laasik
Juhataja
SA Elva Haigla
Kuj. Nimetu kujundus koopia-2

Fotol vasakult paremale – Peeter Laasik Elva Haigla juhataja, Janika Kõrv TÜK vanemarst-õppejõud/neuroloog, Angelika Lall TÜK statsionaarse õendusabi osakonnajuhataja, Jaanika Hain TÜK statsionaarse taastusravi vanemõde, Birgit Savolainen TÜK neuroloogia osakonna õde, Liina Pääbo TÜK insuldikeskuse projektijuht, Katrin Rebane Elva Haigla kvaliteedijuht ning Kaie Kaldre Elva Haigla sotsiaaltööjuht.

Fotod: Erakogu