Taastusravi on ravi liik, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi meeskonna moodustavad taastusravi arst, füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, psühholoog, tegevusterapeut, ravimassöör, õde ja patsient.

Elva Haigla osutab ambulatoorset taastusravi teenust nii tasulise teenusena kui ka eriarsti suunamiskirja alusel. Teenusele saamiseks on vajalik perearsti saatekiri vastavalt näidustusele kas ortopeedile või neuroloogile. Patsient registreerib end registratuuris eriaarsti vastuvõtule. Arst hindab patsiendi seisundit ja ravi vajadust ning suunab patsiendi edasi teenuse osutamiseks vastava eriala spetsialisti, kas füsioterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi juurde.

Füsioterapeudi teenus sisaldab patsiendi seisundi hindamist, nõustamist, individuaalse harjutusprogrammi koostamist, selle selgeks õpetamist ja muude taastusravi protseduuride teostamist.
Teenuseosutajad Elvas – Roman Malošev, Gitta Raichmann
Teenuseosutajad Tartus – Piia Treier, Liana Raeste, Diana Babjak

Kodufüsioterapeudi teenus sisaldab patsiendi seisundi hindamist, nõustamist, individuaalse harjutusprogrammi koostamist, selle selgeks õpetamist ja muude taastusravi protseduuride teostamist patsiendi kodus. Teenus sobib patsiendile, kes liikumisraskuste tõttu ei saa tervishoiuasutusse tulla.
Teenuseosutaja Tartu linnas – Liana Raeste
Teenuseosutaja Lääne-Tartumaal – Loona Kaljumäe

Kliinilise logopeedi teenus sisaldab suhtlemisvõime hindamist, kõne ja mitteverbaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisoskuse kujundamist, suhtlemisvalmiduse suurendamist kliendile olulistes situatsioonides.
Teenuseosutaja – Maarja-Liis Rants

Kliinilise psühholoogi teenus  sisaldab nõustamist psühholoogilistes küsimustes, probleemide ennetamist, juhendamist ja motiveerimist emotsionaalse heaolu säilitamiseks, mis omakorda toetab isiku sotsialiseerumist.
Teenuseosutaja Elvas – Anu Taal
Teenuseosutaja Tartus – Karmen Vool (viibi hetkel töölt eemal)

Elva Haiglas teostatakse järgnevaid taastusravi protseduure:

 • liikumisravi
 • ülikülmaravi -120C
 • individuaalsete võimlemiskavade koostamine programmiga „Physiotools”
 • ravivõimlemine Therapy Masteril (s.h.seljavenitus)
 • aparaatne lümfimassaaž (pneumomassaaž)
 • lokaalne külma-, turba- ja parafiinravi
 • käsimassaaž
 • elektriravi protseduurid: diadünaamika, amplipulss, darsonvalisatsioon, ultraheliravi, magnetravi ja inhalatsiooniravi.
 • kinesioteiping

Ravikindlustust omavatele patsientidele tasub Tervisekassa nende teenuste eest, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ning loetelus nimetatud tingimustel. See tähendab, et mitmete teenuste juures on täpsustatud diagnoos või seisund, mille puhul neid osutatakse.

Vaata lisaks Haigekassa kodulehelt Taastusravi

Abivahendite hüvitamise kohta loe lisa Abivahendite infoleht (eesti ja vene keeles)

Taastusravi teenuste eest võib tasuda ka patsient ise tasulise teenusena vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Taastusravi teenustele registreerimiseks on järgnevad võimalused:

 • Elva Haigla registratuurides Elvas Supelranna 19/21 ja Tartus Vaksali 17
 • telefonidel 737 0300 ja 734 1903 (E-R kell 08.00-17.00)
 • Üleriigilises digiregistratuuris – Terviseportaal