Taastusravi on ravi liik, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi meeskonna moodustavad taastusravi arst, füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, psühholoog, tegevusterapeut, ravimassöör, õde ja patsient.

Elva Haigla osutab ambulatoorset taastusravi teenust nii tasulise teenusena kui ka eriarsti suunamiskirja alusel. Teenusele saamiseks on vajalik perearsti saatekiri vastavalt näidustusele kas ortopeedile või neuroloogile. Patsient registreerib end registratuuris eriaarsti vastuvõtule. Arst hindab patsiendi seisundit ja ravi vajadust ning suunab patsiendi edasi teenuse osutamiseks vastava eriala spetsialisti, kas füsioterapeudi, logopeedi või psühholoog juurde.

Füsioterapeudi teenus sisaldab patsiendi seisundi hindamist, nõustamist, individuaalse harjutusprogrammi koostamist, selle selgeks õpetamist ja muude taastusravi protseduuride teostamist.

Logopeedi teenus sisaldab suhtlemisvõime hindamist, kõne ja mitteverbaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisoskuse kujundamist, suhtlemisvalmiduse suurendamist kliendile olulistes situatsioonides.

Psühholoogi teenus (hetkel tasuline teenus) sisaldab nõustamist psühholoogilistes küsimustes, probleemide ennetamist, juhendamist ja motiveerimist emotsionaalse heaolu säilitamiseks, mis omakorda toetab isiku sotsialiseerumist.

Elva Haiglas teostatakse järgnevaid taastusravi protseduure:

  • liikumisravi
  • individuaalsete võimlemiskavade koostamine programmiga „Physiotools”
  • ravivõimlemine Therapy Masteril (s.h.seljavenitus)
  • aparaatne lümfimassaaž (pneumomassaaž)
  • lokaalne külma-, turba- ja parafiinravi
  • käsimassaaž
  • elektriravi protseduurid: diadünaamika, amplipulss, darsonvalisatsioon, ultraheliravi, magnetravi ja inhalatsiooniravi.
  • kinesioteiping

Ravikindlustust omavatele patsientidele tasub haigekassa nende teenuste eest, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ning loetelus nimetatud tingimustel. See tähendab, et mitmete teenuste juures on täpsustatud diagnoos või seisund, mille puhul neid osutatakse.

Vaata lisaks Haigekassa kodulehelt Taastusravi

Abivahendite hüvitamise kohta loe lisa Abivahendite infoleht (eesti ja vene keeles)

Taastusravi teenuste eest võib tasuda ka patsient ise tasulise teenusena vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Vajadusel küsi lisa registratuurist telefonil 7370 300