Tartumaalase tervise heaks!

Kaasaegne infrastruktuur ja tänapäevased ravi- ja rehabilitatsiooni võimalused, suurepärane asukoht, vaikne ja rahulik keskkond, kompetentne personal – selliselt on iseloomustatud Elva Haiglat patsientide poolt.

Esimesed andmed arstiabi osutamise kohta Elvas on 1895. aastast. Haigla pikk ajalugu algab aastast 1945 nimega Elva Ühendatud Linnahaigla. Tänasel päeval on haigla juriidiliseks vormiks sihtasutus. Elva Haigla tegutseb kohaliku haigla tegevusloa alusel.

Haigla visioon on olla usaldusväärne ja tulemustele keskenduv raviasutus antud piirkonnas. Meie missiooniks on tagada elanikkonnale tervishoiuteenuse osutamine tegevusloa piires. Põhieesmärgiks on välja kujundada ja arendada edukalt toimiv nii ravi kui ka terviseennetuse teenuste valikuvõimalusi pakkuv raviasutus – tervisekeskus.

Elva Haigla põhiline teeninduspiirkond on Lääne-Tartumaa ja Elva linn koos ümberkaudsete valdadega, kokku ligikaudu 20 000 elanikku. Osutatavad teenused haiglas on:

 • Ambulatoorne arstiabi – eriarsti kabinetid Elvas ja Tartus
 • Päevakirurgia – ortopeedilised operatsioonid
 • Statsionaarne arstiabi – järelravi voodikohad
 • Õendusabi – statsionaarne ja ambulatoorne (koduõde)
 • Rehabilitatsiooniteenus
 • Diagnostika ja protseduurid

Elva Haiglas töötab 134 töötajat. Haiglas on 104 ametikohta, sellest arstid 12 ja õed 22 ja hoolduspersonal 27 ametikohaga. Haiglas on kokku 99 voodikohta.

Peamised lepingupartnerid on Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Perearstid. Partnerlus ja koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumiga, Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga ja omavalitsustega annab lisaväärtuse teenuste kvaliteedile.

Soovides tervist ja head paranemist.

_DSC6356
Peeter Laasik
Elva Haigla
Juhatuse esimees


SA Elva Haigla osutab raviteenuseid järgmiste tegevuslubade alusel:

Tegevusluba L03834
Tegevusluba L03852
Tegevusluba L03825
Tegevusluba L04328
Tegevusluba L04793
Tegevusluba L04797
Tegevusluba L04916
Tegevusluba L05045


SA Elva Haigla ja Eesti Haigekassa on sõlminud ravirahastamise lepingu perioodiks 01.10.2021 – 30.09.2026 järgmistel erialadel:

 • ortopeedia
 • günekoloogia
 • oftalmoloogia, va katarakti operatsioonid
 • neuroloogia
 • kardioloogia
 • psühhiaatria
 • esmane järelravi
 • iseseisev statsionaarne õendusabi

SA Elva Haigla ja Eesti Haigekassa on sõlminud ravirahastamise lepingu perioodiks 01.10.2021 – 30.09.2025 järgmisel erialal:

 • koduõendus

Leping on kättesaadav Eesti Haigekassa kodulehel rubriigis lepingupartnerid
Raha jagamisel on alati probleeme Eesti Arst 2017_2 lk 59
Mis loom on psühholoog Infoleht november 2017_18 lk 3
Töötervishoiuarsti teenus ehk töötaja tervisekontroll Elva Haiglas Elva Postipoiss detsember 2017_47(1119) lk 7