Iseseisev statsionaarne õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks. Õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Haiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.
Elva Haigla õendusabi osakonna personal koosneb hea ettevalmistusega õdedest, füsioterapeutidest ning hooldajatest, kes igapäevaselt patsiente abistavad ja nende eest hoolitsevad. Eriarst konsulteerib vajadusel. Osakonna tööd korraldab ja koordineerib vanemõde.

Õendusabi teenust rahastab haigekassa, patsient tasub omaosalustasu, mis sõltub Eesti Haigekassa hinnakirjast, haigla tasuliste teenuste korrast ja kehtivast seadusandlusest. Täiendav info Haigekassa kodulehelt – Tasude määrad ja omaosalus
Õendusabi ei ole sama, mis hooldekodu ja hoolekandeteenused. Vajadusel küsi infot Elva Haigla sotsiaaltööjuhilt tel. 5884 5804
Elva Haigla osutab ka koduõendusteenust, teenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid siiski vajab asjatundlikku meditsiinilist abi. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus. Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele eriarst/perearst märgib patsiendi terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta.
Täiendav info koduõenduse teenuse kohta Elva Haiglas telefonil 5302 4284 või e-postil koduode@ehaigla.ee
Õendusabi ja koduõenduse kohta loe täiendavat infot Haigekassa kodulehelt – Õendusabi

Vastuvõtt osakonda toimub kell 09.00 – 14.00.

Haiglasse saabudes teostakse patsiendile COVID-19 kiirtest. COVID-19 positiivse testitulemuse saanud patsienti ei võeta osakonda vastu.

Ajutiselt on peatatud statsionaarsel õendusabiteenusel viibivate patsientide omaosaluse tasu maksmise kohustus perioodil 1.01.2023 kuni 31.06.2023, kelle eest kohalik omavalitsus tasu ei kompenseeri.

Info patsiendi kohta:
• Õendusteenuse kestvus ja pikendus – vanemõde, tel. 737 0308 tööpäeviti kell 7:30-15:30
• Patsiendi üldseisund – valveõde, tel. 737 0326 kell 8:00–19:00
• Konsulteeriv arst – telefoni vastuvõtuaegadel
dr. Paavo Pokk TELEFON 737 0334 – Telefoni vastuvõtuajad E-R kell 13.00-14.30
dr. Jaana Alep-Möls TELEFON 737 0312 – Telefoni vastuvõtuajad E 15.00-16.00;T,N kell 12.00-13.00
dr. Tamara Denissov TELEFON 737 0312 – Telefoni vastuvõtuajad E-R kell 13.00-14.00

KONTROLLITUD KÜLASTAMINE

Statsionaarsete osakondade külastamise kellajad on E-P 15.00-19.00
Hooldekodu külastamiseaeg tuleb kokku leppida hoolekodu telefonil 737 0335 või sotsiaaltööjuhi Kaie Kaldrega telefonil 737 0321.

Külastuse päev ja kellaeg tuleb eelnevalt kokku leppida osakonna telefonil:
• Õendusabi valveõe telefon 737 0326
• Taastus- ja järelravi valveõe telefon 737 0325
• Hooldekodu telefonil 737 0335 või sotsiaaltööjuhi Kaie Kaldrega telefonil 737 0321

SISENEMISE JA LIIKUMISE KORD ELVA HAIGLA HOONES LÄHEDASE KÜLASTUSEL

Külastaja peab kandma maski ja teostama käte antiseptika. Maskid ja des.ained asuvad haigla välisuste ja osakondade välisuste juures.

Orienteeruv külastusaeg on 30 minutit. Maksimaalne külastajate arv osakonnas 10 inimest.
Elva Haigla patsienti võib külastada päevas korraga ainult üks täiskasvanud (18+) inimene.

Külastamiskorra muudatustest teavitame Elva Haigla kodulehel.

SKYPE  SUHTLEMINE

Lähedastel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, ka Skype teel. Haigla on ostnud selleks tahvelarvutid, mida sotsiaaltöötaja saab viia meie haiglas viibiva patsiendi  juurde.

Lähedasel, kellel on soov suhelda Skype teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon  5884-5804; e-posti aadress kaie@ehaigla.ee

Kui lähedasel endal ei ole  võimalust kasutada Skype, siis on haiglas eraldi ruum, kus oleme loonud tingimused meie haiglas viibiva patsiendiga Skype teel suhtlemiseks.

Tänu nendele tingimustele on lähedastel sagedasem võimalus tuttava/sugulasega suhtlemiseks.