Blog

Külastuskeeld Elva Haiglas alates 10.01.2023

Alates 10. jaanuarist 2023 kehtib Elva Haigla statsionaarsetes osakondades ja hooldekodus külastuskeeld.

Külastuskeeld tuleneb COVID-19 ja A-gripi juhtudest Elva Haiglas.

Lähedastel palume informatsiooni patsiendi seisundi kohta küsida raviarstilt või valveõelt. Eelistatult palume lähedastel suhelda patsientidega läbi isiklikke telefonide. Pakke saab endiselt tuua Elva Haigla registratuuri argipäevadel kell 8.00-17.00.

Lähedasel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, SKYPE teel. Lähedasel, kellel on soov suhelda SKYPE teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima Elva haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon 5884 5804.

Teie mõistvale suhtumisele lootes

SA Elva Haigla