Blog

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib Vabariigi Valitsuse otsusega haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes KÜLASTUSKEELD.

Informatsiooni patsiendi seisundi kohta on võimalik küsida raviarstilt, valveõelt. Vajadusel saab paki jätta (patsiendi ja osakonna nimega) registratuuri.

Teie mõistvale suhtumisele lootes
SA Elva Haigla