Blog

Esimesena Lõuna-Eesti raviasutustest avas Elva Haigla 20. juunil üleriigilise digiregistratuuri.

Üleriigiline digiregistratuur on veebirakendus riiklikus patsiendiportaalis kus inimene saab ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides lahendusega liidestunud raviasutustes.
• Digiregistratuuri kaudu antakse patsiendile võimalus otsida ja registreerida aegu paljude raviasutuste vahel ja patsient ei pea kulutama aega erinevate haiglate kodulehtede külastamiseks.
• Digiregistratuur võimaldab registreerida nii Haigekassa poolt rahastatud kui ka tasulisele teenusele, olenemata sellest kas saatekirja vajatakse või mitte.
• Üleriigilise digiregistratuuri põhimõte on, et korraga saab broneerida aega ühe saatekirjaga vaid ühe arsti juurde ning uue aja saab sama saatekirjaga broneerida alles siis, kui eelnev broneering on vabastatud. Süsteem välistab võimaluse, et ühe saatekirjaga broneeritakse aegasid mitmete erinevate arstide juurde, võttes võimaluse teisel patsiendil omale vaba aeg leida.
Digiregistratuuri käivitamisel Elva Haiglas olid suure vaeva nägijad meie IT-koostööpartnerid Medisoft AS ja Neuron Systems OÜ ja samuti TEHIK (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) meeskond. Vähem tähtis ei olnud Elva Haigla meeskonna panus koostöösse, et digiregistratuur ladusalt tööd alustaks.
Võimaldamaks patsiendil harjuda uue üleriikliku registratuuri digilahendusega, jätab Elva Haigla kasutusele ka raviasutuse põhise registratuuri Medireg.