Blog

BENU apteegi ja Elva Haigla Tervisekeskuse 1. etapi avaüritus

17. aprilli kevadisel pärastlõunal kogunesid Elva Haigla fuajeesse kokku meie Männilinna ametnikud, perearstid, proviisorid ja spetsialistid, et tähistada BENU Apteegi ja Elva Haigla Tervisekeskuse 1. etapi avamist. Nimelt on mõned nädalad juba haigla fuajees toimunud mitmed muutused: sisse seadis end BENU apteek ja haigla registratuuri osa on saanud endale uue kuue. Ümberehituste tulemusena on meil nüüd mugav puhkenurk ja külastajad saavad ka laudade taga jalga puhata ning kohvi nautida või midagi kerget näksida.
Avaürituse juhatas sisse Elva Haigla juhataja Liivi Einstein koos ürituse juhi Elva Haigla nõukogu esimehe Peeter Laasikuga.
Kevadmeloodiatega täitsid maja Elva muusikakooli õpilaste ja õpetajate esitatud kaunid palad. Sõna võtsid Elva vallavanem Toomas Järveoja, volikogu esimees Maano Koemets, Benu apteekide jaeoperatsioonide juht Rainer Kasemägi, Nordic Pharmatcy juhataja Inge Mesek ja MTÜ Elva Elama juhatuse liigi Toomas Laatsit. Perearstidest olid kohal Kaja Liik, Merle Raidoja, Maarika Kukk ja meie maja perearst Anželika Kovešnikova.
Vallavanem väljendas rõõmu, et Elva Haiglas uksed avanud BENU apteek on positiivseks uudiseks just Arbimäe elanikele, kelledest suurem osa apteeke siiani väga kaugele on jäänud. Ka haigla naabermajas asuva Elva Päevakeskuse liikmete ning haigla enda patsientide retseptide lunastamine on nüüdsest oluliselt hõlpsam. Ühtlasi kinnitas vallavanem, et Elva Haigla Tervisekeskuse juurdeehituse 2. etapis on vald kaasfinantseerijana abiks.
Nordic Pharmatsy juhataja, Inge Mesek, väljendas usku viljakasse koostöösse. Pärastlõuna lõppes tordi lahtilõikamisega ja lillede üleandmisega.

avaüritus

Elva Haigla tänab kõiki kohale tulnuid, kes meiega 1. etapi lõppemist tähistasid.
Loodame ka edaspidisele meeldivale koostööle kõigi osapooltega, et Männilinna elanike tervist paremini hoida.

Tekst: Eneli Saar