Blog

Insuldiprojekti meeskonna koostöövõrgustiku kohtumine Elva Haiglas

Projekti „Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikäsitlus-ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas“ raames külastasid 3. augustil Elva Haiglat projektijuht, kliinikumipoolsed insuldikoordinaatorid, arendustegevuste füsioterapeut ja õde, Sotsiaalkindlustusameti-, Töötukassa-, perearstide- ja Elva Valla sotsiaaltöö esindaja, et arutada insuldipatsientidele pakutavaid võimalusi/teenuseid ja parendada koostööd eri osapoolte vahel.

Külalised tutvusid vastavalt oma töövaldkonnale Elva Haigla võimalustega, eesmärgiga luua partnerhaiglaga toimiv koostöövõrgustik igal tasandil.

Keskmine pilt. Esireas vasakult paremale: Katrin Rebane, Liina Pääbo, Eva Kuslap, Kaie Kaldre, Gertu Sõerunurk. Tagareas vasakult paremale: Angelika Armolik, Kersti Suur, Kristel Altosaar, Triinu Kurvits, Piibe Pajur, Paavo Pokk, Tiina Sõrmus.
Keskmine pilt. Esireas vasakult paremale: Katrin Rebane, Liina Pääbo, Eva Kuslap, Kaie Kaldre, Gertu Sõerunurk. Tagareas vasakult paremale: Angelika Armolik, Kersti Suur, Kristel Altosaar, Triinu Kurvits, Piibe Pajur, Paavo Pokk, Tiina Sõrmus.