Blog

Elva Haigla käivitas vallas esimesena avalikul hoonel töötava päikesepargi

23. septembril avas Elva Haigla päikesepargi, mis toodab rohkem kui veerandi vastse Tartumaa Tervisekeskuse elektrienergia vajadusest.

„Mul on hea meel, et just tervisekeskus näitab Elva valla avalikele asutustele teed rohepöördeks, sest targalt majandades hoiame loodust tulevastele põlvkondadele,“ ütles Elva Haigla juhataja Peeter Laasik. „Raviasutus peab ennekõike andma kvaliteetset arstiabi ning ravima inimesi. Elektrienergia tark kasutamine, ajakohane ventilatsioon ning päikesepaneelid aitavad just neid eesmärke täita. Heameel on tõdeda, et juba praegu toodab päikesepark elektrit, tänud hea töö eest peatöövõtjale Energia ja Ehitus OÜ-le ning vahetule paigaldajale Energogen OÜ.“

Ideaaltingimustes aitavad 230 ruutmeetrile katusepinnale paigutatud 20 kW võimsusega päikesepaneelid kokku hoida veerandi tervisekeskuse elektrikuludest. Aastas suudavad päikesepaneelid toota hinnanguliselt 19 256 kW elektrienergiat. Toodetud energia, mis ületab tervisekeskuse tarbimist, müüakse  Elektrilevi OÜ jaotusvõrku. Ligi 17 000 eurot maksnud päikesepark tasub ennast ära seitsme aasta jooksul. Paneelide oodatav eluiga on 35 aastat.

Päiksepargi rajamist finantseeriti projekti „Tartumaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ raames, mille toetus pärineb 75% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist, 25% omafinantseeringust.

Euroopa Liidu, Elva valla ja Elva Haigla ühisel rahastusel valmiva tervisekeskuse maksumuseks kujuneb ligi 1,4 miljonit eurot. Üle 1 miljoni euro tuleb Euroopa ühisest rahastust, ülejäänud Elva vallalt ja Elva Haiglalt.

Tartumaa Tervisekeskus hakkab pakkuma arstiabi teenust rohkem kui 23 000 inimesele Elva linnas ja vallas,  Tartumaal Nõo ja Kambja vallas ning Valgamaal Otepää vallas.

Kuj. KOHTUMINE RIIGIKOGU ESIMEES JÜRI RATTAGA koopia (4) (1)

Vasakpoolsel ülemisel pildil – vasakult Toomas Laatsit, Ranno Märtson, Heigo Veskiväli, Peeter Laasik, Mikk Järv