Projekt „Elva Haigla SA küberturvalisuse teekaardi elluviimine“ sai rahastusotsuse

Projektiga toetatakse SA Elva Haigla infosüsteemide küberturvalisuse teekaardi raames tuvastatud kitsaskohtade lahendamist. Projekti tulemusel on haigla küberturvalisuse tase oluliselt parandatud, mis tagab meditsiiniasutuse töö ja andmete tõhusat ning turvalist haldamist. Projekt viiakse ellu 2024 aasta novembri lõpuks ja projekti eelarve on 101 tuh eurot, millest saadakse Digitaalse Euroopa fondist  toetust 50 tuh eurot.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Kuvatõmmis 2024-01-15 111415