Projekt Elva Haigla SA küberpöörde teekaardi koostamine

Projekti „Elva Haigla SA küberpöörde teekaardi koostamine“ eesmärgiks on hinnata SA Elva Haigla infosüsteemide infoturbealast olukorda ja selle tulemusel koostada hinnang ja ettepanekud vajalikeks parendustegevusteks. Projektist  toetatakse SA Elva Haigla infosüsteemide kübarturvalisuse teekaardi koostamist. Projekti tulemusel on antud eksperthinnang haigla küberturvalisuse hetkeseisust ja kaardistatud puudujäägid ning ettepanekud küberturvalisuse tõstmiseks.                                                                   

Projekti rahastajad: Digitaalne Euroopa (DEP) 3 854,17€, Riiklik toetus 3 854,16€ ja SA Elva Haigla 7 708,33 €.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Kuvatõmmis 2024-01-15 111415