Blog

Vaimse tervise õe vastuvõtt Elvas ja Tartus

Alates 26. juunist alustab vaimse tervise õde Maire Aruots vastuvõttudega Elva Haiglas, Supelranna 19/21 Elva.

Alates 29. juunist alustab vaimse tervise õde Maire Aruots vastuvõttudega Vaksali Tervisekeskuses, Vaksali 17 Tartu.

Ühe vastuvõttu pikkus on 55 minutit. Teenuse saamiseks on vaja perearsti saatekirja vaimse tervise õe vastuvõtule. Hiljem edastab vaimse tervise õde haigusloo digilukku.

Juulikuust jätkub vastuvõtt esmaspäeviti Elvas ja neljapäeviti Tartus.

Vaimse tervise õe vastuvõtule saab registreerida (E-R 08.00-17.00) läbi registratuuri telefonil 737 0300 Elvas Supelranna 19/21 või telefonil 734 1903 Tartus Vaksali 17.

Vaimse tervise õde Maire Aruots peab oma esmasteks ülesanneteks patsiendi seisundi kaardistamist, esmase abi andmist ja ennetustööd. Eelkõige on tal kogemus meeleolu-, ärevuse-, suitsidaalsuse valdkonnas. Varasem töötamise kogemus Tartu Vangla psühhiaatriaosakonnas. Õde tunneb eneseabi võtteid ning kiiret sekkumist vajavaid seisundeid.

Vaimse tervise õe iseseisev vastuvõtt

1. Sihtrühm

Vaimse tervise probleemidega täisealised inimesed (vanuserühm: alates 18. eluaastast).

Vaimse tervise õde täpsustab ja hindab patsiendi terviseseisundit, nõustab ning vajadusel suunab edasi psühhiaatri vastuvõtule.

2.Vaimse tervise õe vastuvõtu sisu:

 • Terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine
 • Patsiendi terviseseisundi jälgimine ja hindamine dünaamikas
 • Psühhomeetriliste skaalade/testide täitmine (EEK-2, Mini-Mental jne).
 • Patsiendi ja tema lähedaste (pereliikmete) nõustamine/juhendamine psüühikahäirega toimetulekul, psühhoemotsionaalse toetuse pakkumine
 • Patsiendi ja perekonna igapäevaelu toimetuleku edendamine
 • Patsiendi ja vajadusel tema pereliikmete elustiilialane nõustamine (päevarežiim, füüsiline aktiivsus)
 • Suitsiidi preventsioon, nõustamine
  •Ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, ravi kõrvaltoimete hindamine ja jälgimine, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine, ravimi kontsentratsiooni jälgimine vereseerumis
  •Elustiili nõustamine, eneseabivõtete ja erinevate teraapiavormide tutvustamine koos võimalike edasisuunamiste soovitustega
  •Alkoholist ja tubakast loobumise nõustamine
 • Õendusprotseduuride teostamine