Blog

SA Elva Haigla hooldekodu on saanud rahastuse meetmest “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”

Projekti „SA Elva Haigla üldhooldusteenuse hoone energiatõhususe parandamine“ toetatakse meetmest „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ 100 000 euroga. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Projekti eesmärgiks on parandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise tegevuskoha hoone energiatõhusust ja edendada taastuvenergia kasutamist.

Energiatõhusustööde puhul tuginetakse projekti raames Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ lisas 4 sätestatud energiasäästumeetmete kategooriate loetelule parandades üldhooldusteenuse hoone välispiirete soojapidavust (katus ja aknad), uuendatakse küttesüsteemi (uute radiaatorite paigaldamine) ja paigaldatakse valgustusseadmed (LED valgustitele üleminek). Taastuvenergia kasutamise edendamiseks rajatakse hoone katusele päikesepark. Projekti elluviimise tulemusena on ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise tegevuskoha hoone C ja D korpuse katus uuendatud, vahetatud on hooldekodu aknad ja radiaatorid, paigaldatud LED valgustid ning rajatud on päikesepark.

Projekti elluviimise järgselt on parandatud olemasoleva hoone energiatõhusust, vähendatud kasvuhoonegaaside heidet ning hoonesse tarnitud energiat ja hoone ülalpidamiskulusid ning edendatud taastuvenergia kasutust.
Kuvatõmmis 2023-02-13 114401