Blog

Maaeluminister Urmas Kruuse esines Tartumaa Tervisekeskuse avamisel Elvas lustaka sketšiga

Tartu ja Valga maakonna elanikele terviseteenust pakkuva keskuse avatseremoonia naelaks kujunes maaeluministri Urmas Kruuse ja näitleja Veikko Tääri esitatud sketš registratuuri saabunud puusavaluga patsiendi vestlusest vastuvõtutöötajaga.

rsz_jah_121322_tartumaa_tervisekeskuse_avamine013
Vasakult paremale: perearst Anželika Kovešnikova, juhataja Peeter Laasik, Elva vallavanem Priit Värv, Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane, perearst Kristina Kesküla, finants- ja arendusjuht Liivi Einstein-Laasik

Puusavalu kurtnud Urmas Kruuse väljendas suurt imestust kuuldes, et teda hakkab Tartumaa Tervisekeskuses ravima Tampere Ülikooli teadlane dr Antti Pekka Launonen. Vastuvõtutöötajat kehastanud Veikko Täär suutis aga patsienti veenda, et mees ei pea oma hädaga nüüd üle lahe Tamperesse sõitma, vaid Soome arst võtab tõepoolest vastu siinsamas Elvas ja suhtleb ladusalt eesti keeles.

Veikko Täär mõjus nii veenvalt, et Urmas Kruuse puusavalu kadus pärast vastuvõtutöötajaga vestlemist nagu pühitult.

Halbade teeolude tõttu osales tervise- ja tööminister Peep Peterson keskuse avamisel veebi vahendusel. „Elvasse rajatud tervisekeskus on erakordselt vajalik, sest perearsti saatekirjaga saab enamuse vajalikest teenustest sama katuse alt,“ rääkis Peep Peterson. „Selline kompaktsus on eriti oluline meestele, kes kukuvad arstide hoole alt tihti välja, kui peavad saatekirjaga pikalt ootama ja kaugele sõitma.“

Elva valla ettevõtja Tarmo Noop rõhutas Tartumaa Tervisekeskuse suurt tähtsust nii kohalikele elanikele kui ka ettevõtjatele. „Inimesed saavad arsti juures käia vaid töö ajal, mis Tartusse sõitmisel tähendab pikkadeks tundideks tööst kõrvale jäämist,“ tõdes Tarmo Noop. „Kohalik tervisekeskus annab suure ajalise kokkuhoiu ja võidu meile kõigile.“

Kohalikud omavalitsused pingutavad kõik parima elukeskkonna loomise nimel, kuid Tarmo Noobi sõnul tähendab parim elukeskkond ennekõike just terviseteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Tervisekassa juhi Rain Laane sõnul kujuneb Tartumaa Tervisekeskus teerajajaks, sest terviseteenuste koondamine kogukonnale lähemale kujutab endast tähtsat eesmärki.

Perearst Anželika Kovešnikova rõhutas, et vastse tervisekeskuse avamine loob soodsad võimalused perearsti teenuse osutamiseks ka nädalavahetusel, mis võimaldab patsientidel kvalifitseeritud arstiabi saada ka puhkepäevadel.

Tervisekeskuse avamisele saabunud külalisi võttis vastu Elva Haigla ja Tartumaa Tervisekeskuse juhataja Peeter Laasik. „Mul on tõesti väga hea meel, sest nii arstid kui ka õed saavad uues keskuses indu juurde, et pakkuda nii Tartumaa kui ka Valgamaa elanikele väga head arstiabi ja tervishoiuteenust,“ ütles Peeter Laasik.

Elva vald panustab noortesse ja ettevõtlikesse inimestesse, kes huvituvad Elvasse kolimisest. „Tänu vastsele tervisekeskusele saan kinnitada, et ühe eelisena naabervaldade ees suudame tervisevaldkonnas pakkuda usaldusväärset ja kõrge tasemega tuge kogu elukaare jooksul alates ämmaemanda nõuandest kuni hooldekodu teenuseni,“ rääkis Elva vallavanem Priit Värv.

Esmatasandi terviseteenuseid rohkem kui 23 000 elanikule pakkuvas keskuses asub tööle kuus perearsti. Koduõdede hoolega võivad arvestada 65 eluaastast vanemad inimesed, keda piirkonnas elab ligi 5000. Kaheksa ämmaemandat pakuvad tuge rohkem kui 6000 naisele. Füsioterapeudi teenuseid vajavad ligi 14 000 inimest.

Tööd alustavad samuti töötervishoiu arst, vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaalnõustaja ning rehabilitatsiooni teenused.

Tartumaa Tervisekeskuse rahastamistaotlus kiideti rahandusministeeriumis heaks 2017. aastal. Elva valla poolt veetava projekti maksumuseks kujunes ligi 1,5 miljonit, millest Euroopa Liit tasus rohkem kui üks miljon eurot.

Tervisekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad: Elva linn, Nõo, Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu ja Tähtvere vald Tartumaalt ning Valgamaalt Palupera ja Puka vald Valgamaalt. Elva Haigla arstid võtavad patsiente vastu samuti Tartus.

Tartumaa Tervisekeskuse projekteeris ja ehitas Energia ja Ehitus OÜ.

Täpsem informatsioon:
Peeter Laasik
Tartumaa Tervisekeskuse / Elva Haigla juhataja
peeter@ehaigla.ee

Allikas: Powerhouse kommunikatsioonibüroo