SA Elva Haigla TM hooldekodu osakond pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust.
Teenuse eesmärk on tagada hooldekodu osakonnas viibivatele inimestele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine toetades nende iseseisvat toimetulekut.

Teenus sisaldab:
• majutust ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades (toad on sisustatud eaka ja /või puudega inimese vajadusi arvestades)
• vajadusel meditsiinilist teenindamist õe poolt ja perearsti külastust
• toitlustamist neli korda päevas
• isikliku pesu pesemist
• huvitegevust (vestlusring, kontserdid jne)

Hooldekodu osakonna puhketoas saab külalistega aega veeta, telerit vaadata, lehti ja raamatuid lugeda. Soovi korral on võimalus teha käelisi tegevusi ja mängida lauamänge.

Meie maja asub männimetsa veerel, kus on võimalus jalutamas käia. Maja ümbrusse on paigutatud pingid istumiseks.

Siit leiate meie hinnakirja.

Teavitame, et SA Elva Haigla TM tõstab alates 1. aprillist 2021 hooldusteenuse päeva hinda.

Hooldusteenuse ühe päeva hind 28 eurot.

Lisainfot teenuse kohta sotsiaaltööjuhilt Kaie Kaldrelt tel 5884 5804 tööpäeviti 8.00-16.00.

Valvelaud tel 7370335 kell 8.00-20.00

Külastamine

Külastuse päeva ja kellaja peab eelnevalt kokku leppima valvelaua telefonil 737 0335.

Kõigil külastajatel tuleb täita COVID-19 tervisedeklaratsioon Elva haigla külastajale.

SKYPE  SUHTLEMINE

Lähedastel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, ka Skype teel. Haigla on ostnud selleks tahvelarvutid, mida sotsiaaltöötaja saab viia meie haiglas viibiva kliendi  juurde.

Lähedasel, kellel on soov suhelda Skype teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon  5884-5804; e-posti aadress kaie@ehaigla.ee

Kui lähedasel endal ei ole  võimalust kasutada Skype, siis on haiglas eraldi ruum, kus oleme loonud tingimused meie haiglas viibiva kliendiga Skype teel suhtlemiseks.

Tänu nendele tingimustele on lähedastel sagedasem võimalus tuttava/sugulasega suhtlemiseks.