Blog

Viljandi Haigla PAIK projekti meeskonnaga kohtumine Elva haiglas

Projekti PAIK on algatanud Viljandi haigla ja sotsiaalministeerium, eesmärgiga luua kroonilise haigusega inimesele pikem ja kvaliteetsem elu kodus ning tõhustada koostööd tervishoiu valdkonna ja sotsiaalsüsteemi vahel.

PAIK teenus on Eesti Haigekassa rahastatud esmatasandi, eriarstiabi ja sotsiaalvaldkonna koostööteenus Viljandi maakonnas.
Projekti sisust -Projekti käigus suunab patsiendi teenusele abivajajat märganud arst(perearst, eriarst), õde või muu spetsialist. Seejärel PAIK projekti tervisejuht selgitab koos patsiendiga välja konkreetselt selle patsiendi teenuse vajadused, aitab need sõnastada ja prioritiseerib need.
Edasi patsiendi vajadustest lähtuvalt kutsutakse kokku spetsialistide tugivõrgustik (patsiendi lähedased, perearst, pereõde, haigla eriarst, sotsiaaltöötaja, koduõde, füsioterapeut jt). Tugivõrgustiku tähtsaim liige on patsient. Koos meekonnaga lepitakse kokku tegevuskava patsiendi raviks, tuleviku probleemide ennetamiseks ja sotsiaalseks rehabilitatsiooniks. Tegevuskava täitmist jälgib ja toetab tervisejuht, kes võtab regulaarselt ühendust patsiendiga ja võrgustikuliikmetega.

2. septembril toimunud kohtumise raames tutvusid Elva Haiglaga insuldimeeskond pilootprojekti PAIK haigekassa esindaja Mari Kalbini ja Viljandi Haigla PAIK projekti meeskonna liikmetega. Arutati patsientidele pakutavaid teenuseid, tegelikku koostöövõrgustiku toimimist, selgunud probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Külalised tutvusid vastavalt oma töövaldkonnale Elva Haigla töökorraldusega.

Untitled design (4)
Keskmine pilt. Paremal pool lauda paremalt vasakule: Kadri Oras, Anu Välis, Kaie Kaldre, Piret Suur, Merike Orlo, Peeter Laasik, Tiina Sõrmus. Vasakul pool lauda paremalt vasakule: Kristina Mätlik, Merit Tekko, Mari Kalbin, Piibe Pajur, Katrin Rebane, Paavo Pokk.