Blog

Tervise- ja tööministr külastas Elva Haiglat

27 jaanuaril, kus kohtumise esimesel poolel arutati haigla juhtkonnaga tervishoiusüsteemi rahastamist, arstiabi kättesaadavust ja esmatasandi tervisekeskuste rajamise vajalikkust. Kohtumise teine osa jätkus laiemas vestlusringis, kuhu olid kaasatud haigla töötajad, piirkonna perearstid ning Elva ja ümberkaudsete valdade sotsiaaltöötajad. „Kohalikule inimesele peab olema tagatud kvaliteetne arstiabi. Tervisekeskuste rajamine on suund selle, et spetsialistid saaksid teha tihedamalt koostööd.“ – need olid teemad, mida rõhutas minister. Puudutamata ei jäänud ka teemad: tervishoiutöötajate palk ning alkoholipoliitika.

Liivi Einstein
Elva Haigla
juhataja

ministri külaskäiksotsiaalministri külastus

 

 

 

 

 

Fotod: Ann Vaida