Blog

SA Elva Haigla hooldekodu on saanud rahastuse meetmest “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks”

Projekti „SA Elva Haigla TM üldhooldusteenuse teenuskohtade kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ toetatakse meetmest „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ 29 000 euroga. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Projekti eesmärgiks on kohandada Elva Haigla ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust, vähendades bioloogilisi riske ning tõkestades nakkushaiguste levikut. Projekti tegevuste elluviimise tulemusel on teostatud hooldekodus sanitaarremont.

Kuvatõmmis 2023-02-13 114401