Blog

Muudatus omaosaluse tasu maksumuses

Patsiendi omaosaluse suurus on seotud tervishoiuteenuse loetelus fikseeritud statsionaarse õendusabi voodipäeva piirhinnaga, moodustades sellest 15%.

Alates 01.01.2016.a jõustuv Vabariigi Valitsuse määrus „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”, toob endaga kaasa omaosalustasu suuruse muutuse, mis on statsionaarsel õendusabi teenusel viibival kindlustatud isikul 9,75€ ööpäevas (15% kehtestatud piirhinnast).

  • Alates 1. jaanuarist 2016 on Elva Haiglas statsionaarsel õendusabi teenusel viibiva kindlustatud isiku omaosaluse maksumus 9,75€ ööpäevas.
  • Elva Haiglas statsionaarsel õendusabi teenusel viibival patsiendil ei lisandu omaosaluse tasule täiendavalt voodipäevatasu maksmise kohustust.
  • Voodipäevatasu 2,50€ ööpäevas tuleb tasuda järelraviteenusel viibival patsiendil, kuid mitte rohkem kui 25€ (kõrgema etapi raviasutuses ja Elva Haiglas ravil viibitud perioodi eest kokku).