Blog

Eesti Haigekassa ja SA Elva Haigla on sõlminud ravirahastamise lepingu

perioodiks 01.10.2018 – 30.09.2021 järgmistel erialadel:
Kardioloogia ambulatoorne
Neuroloogia ambulatoorne
Oftalmoloogia ambulatoorne
Psühhiaatria ambulatoorne
Järelravi statsionaarses osakonnas
Iseseisev statsionaarne õendusabi
Koduõendus

Elva Haigla ruumides töötavad Eesti Haigekassa ravirahastamise lepingu alusel

Naistearst ja ämmaemand – AS Lõuna-Eesti Haigla
Kõrva-nina-kurgu arst – SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Ortopeed – Tipparst OÜ
Perearst