Blog

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Insuldikeskuse meeskonna visiit Elva Haiglas

Kuj. Nimetu kujundus koopia-2

Fotol vasakult paremale – Peeter Laasik Elva Haigla juhataja, Janika Kõrv TÜK vanemarst-õppejõud/neuroloog, Angelika Lall TÜK statsionaarse õendusabi osakonnajuhataja, Jaanika Hain TÜK statsionaarse taastusravi vanemõde, Birgit Savolainen TÜK neuroloogia osakonna õde, Liina Pääbo TÜK insuldikeskuse projektijuht, Katrin Rebane Elva Haigla kvaliteedijuht ning Kaie Kaldre Elva Haigla sotsiaaltööjuht.

Fotod: Erakogu