Blog

Peapiiskop Urmas Viilma külastas Elva Haiglat ja kohtus haigla töötajatega 13. oktoobril.

Elva Haigla juhataja Peeter Laasik tutvustas peapiiskopile haiglat ja kiitis koostööd Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasaluga.
Tulenevalt COVID-19 olukorrast hetkel koguduse õpetaja külastusi ei toimu, aga viirushaiguse ohu taandumisel regulaarne külastamine kindlasti jätkub.

Räägiti patsientide ja hooldekodu klientide teenindamisest isolatsiooni tingimustes, sotsiaalsete suhete säilitamise vajadusest eriti just sellisel isolatsiooni perioodil.
Suhtlemine omastega on eakatele väga oluline ja see on emotsionaalne tugi ravi protsessis.
Arutati ka digitaalsete lahenduste kasutusele võtmist, et tagada hooldekodu klientide ja nende lähedaste vaheline suhtlus.
Vestlus jätkus kitsamas ringis juhataja kabinetis, kus arutleti hetkel ühiskonnas aktuaalsetel eetilistel küsimustel.

Peapiiskop
Vasakpoolsel pildil: vasakult Katrin Rebane, Liivi Einstein-Laasik, Peeter Laasik, Urmas Viilma, Vallo Ehasalu.