Iseseisev statsionaarne õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks. Õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Haiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.
Elva Haigla õendusabi osakonna personal koosneb hea ettevalmistusega õdedest, füsioterapeutidest ning hooldajatest, kes igapäevaselt patsiente abistavad ja nende eest hoolitsevad. Eriarst konsulteerib vajadusel. Osakonna tööd korraldab ja koordineerib vanemõde.
Info patsiendi kohta:
• Õendusteenuse kestvus ja pikendus – vanemõde, tel. 737 0308 tööpäevit kell 8:00-16:00
• Patsiendi üldseisund – valveõde, tel. 737 0326 kell 8:00–19:00
• Konsulteeriv arst – tel. 5331 0403 tööpäeviti kell 8:00-16:00
Külastusajad:
• E–R 15:00–19:00
• L–P 10:00–12:00 ja 15:00-19:00

Õendusabi teenust rahastab haigekassa, patsient tasub omaosalustasu, mis sõltub Eesti Haigekassa hinnakirjast, haigla tasuliste teenuste korrast ja kehtivast seadusandlusest. Täiendav info Haigekassa kodulehelt – Tasude määrad ja omaosalus
Õendusabi ei ole sama, mis hooldekodu ja hoolekandeteenused. Vajadusel küsi infot Elva Haigla sotsiaaltööjuhilt tel. 5884 5804
Elva Haigla osutab ka koduõendusteenust, teenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid siiski vajab asjatundlikku meditsiinilist abi. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus. Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele eriarst/perearst märgib patsiendi terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta.
Täiendav info koduõenduse teenuse kohta Elva Haiglas telefonil 5302 4284 või e-postil koduode@ehaigla.ee
Õendusabi ja koduõenduse kohta loe täiendavat infot Haigekassa kodulehelt – Õendusabi