Iseseisev statsionaarne õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks. Õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Haiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.
Elva Haigla õendusabi osakonna personal koosneb hea ettevalmistusega õdedest, füsioterapeutidest ning hooldajatest, kes igapäevaselt patsiente abistavad ja nende eest hoolitsevad. Eriarst konsulteerib vajadusel. Osakonna tööd korraldab ja koordineerib vanemõde.

Vastuvõtt osakonda toimub kell 08.00 – 14.00.

Ajutiselt on peatatud statsionaarsel õendusabiteenusel viibivate patsientide omaosaluse tasu maksmise kohustus perioodil 01.04.2021 kuni 31.12.2021, kelle eest kohalik omavalitsus tasu ei kompenseeri.

Info patsiendi kohta:
• Õendusteenuse kestvus ja pikendus – vanemõde, tel. 737 0308 tööpäeviti kell 7:30-15:30
• Patsiendi üldseisund – valveõde, tel. 737 0326 kell 8:00–19:00
• Konsulteeriv arst – telefoni vastuvõtuaegadel
Paavo Pokk TELEFON 5331 0403 – Telefoni vastuvõtuajad E-R kell 11.00-12.00
Jaana Alep-Möls TELEFON 503 8540 – Telefoni vastuvõtuajad E kell 15.00-16.00; T,N kell 12.00-13.00; R kell 13.00-14.00  (puhkusel)
Anette Caroline Kõre TELEFON 5300 3410 – Telefoni vastuvõtuajad E kell 10.00-12.00; K,N 11.30-13.00; R kell 15.00-17.00
Tatjana Meister TELEFON 737 0312 – Telefoni vastuvõtuajad N kell 14.00-15.00

 

KÜLASTAMINE

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib Elva Haiglas alates 18. augustist 2021 külastuskeeld.

Lähedastel palume informatsiooni patsiendi seisundi kohta küsida raviarstilt või valveõelt. Eelistatult palume lähedastel suhelda patsientidega läbi isiklikke telefonide.

Inimene loetakse vaktsineerituks kui seda tõendab vaktsineerimispass.

Vaktsineerimispass väljastatakse:
• Pfizer/BioNTech COMIRNATY – 7 päeva pärast teist vaktsiinidoosi manustamist
• Moderna – 14 päeva pärast teist vaktsiinidoosi manustamist
• AstraZeneca VAXZEVRIA – 15 päeva pärast teist vaktsiinidoosi manustamist
• COVID-19 Vaccine Janssen – 14 päeva pärast vaktsiinidoosi manustamist

Õendusabi teenust rahastab haigekassa, patsient tasub omaosalustasu, mis sõltub Eesti Haigekassa hinnakirjast, haigla tasuliste teenuste korrast ja kehtivast seadusandlusest. Täiendav info Haigekassa kodulehelt – Tasude määrad ja omaosalus
Õendusabi ei ole sama, mis hooldekodu ja hoolekandeteenused. Vajadusel küsi infot Elva Haigla sotsiaaltööjuhilt tel. 5884 5804
Elva Haigla osutab ka koduõendusteenust, teenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid siiski vajab asjatundlikku meditsiinilist abi. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus. Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele eriarst/perearst märgib patsiendi terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta.
Täiendav info koduõenduse teenuse kohta Elva Haiglas telefonil 5302 4284 või e-postil koduode@ehaigla.ee
Õendusabi ja koduõenduse kohta loe täiendavat infot Haigekassa kodulehelt – Õendusabi

SKYPE  SUHTLEMINE

Lähedastel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, ka Skype teel. Haigla on ostnud selleks tahvelarvutid, mida sotsiaaltöötaja saab viia meie haiglas viibiva patsiendi  juurde.

Lähedasel, kellel on soov suhelda Skype teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon  5884-5804; e-posti aadress kaie@ehaigla.ee

Kui lähedasel endal ei ole  võimalust kasutada Skype, siis on haiglas eraldi ruum, kus oleme loonud tingimused meie haiglas viibiva patsiendiga Skype teel suhtlemiseks.

Tänu nendele tingimustele on lähedastel sagedasem võimalus tuttava/sugulasega suhtlemiseks.