Blog

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib Elva Haiglas alates 18. augustist 2021 külastuskeeld

Lähedastel palume informatsiooni patsiendi seisundi kohta küsida raviarstilt või valveõelt. Eelistatult palume lähedastel suhelda patsientidega läbi isiklikke telefonide. Pakke saab endiselt tuua Elva Haigla registratuuri argipäevadel kell 8.00-17.00.

Lähedasel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, SKYPE teel. Lähedasel, kellel on soov suhelda SKYPE teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima Elva haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon 5884 5804.

Teie mõistvale suhtumisele lootes
SA Elva Haigla TM