Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi ning on seotud konkreetselt sellele eelnenud aktiivraviga. Tervisliku seisundi taastamiseks on teatud juhtudel vaja pikemalt haiglas viibida, mis võimaldaks ja kindlustaks taastuda haigestumiseelse seisundini. Järelravil viibides jätkatakse vastavalt raviarsti korraldusele määratud ravi. Raviarsti korraldusel määratakse patsiendile sobiv dieet ning vajadusel liikumisravi ja massaaž. Kogu protsessi jälgib arst. Järelravi meeskonda kuuluvad üldarst, üldõde, füsioterapeut, logopeed, õendus- ja hoolduspersonal. Vajadusel konsulteerivad ortopeed, naistearst, sisearst, neuroloog, kardioloog, silmaarst, psühholoog-tasuline teenus.

Elva haigla järelravi osakonda võetakse patsient vastu pärast aktiivravi kõrgema etapi raviasutuses. Voodikoha broneerimise ja saatekirja korraldab kliinikumi töötaja. Elva Haiglasse vastu võtmine vormistatakse haigla vastuvõtus. Koju mineva patsiendi transpordi korraldab patsient ise või tema lähedased. Osakonda tulles palume patsiendil kaasa võtta ravimid, mida on igapäevaselt kasutatud enne käesolevat haigestumist, hügieenitarbed ja vahetusjalanõud.

Järelravi teenuse eest tasub haigekassa. Patsiendil tuleb tasuda voodipäeva tasu 2,50€ päevas, kuid mitte rohkem kui 25€ (kõrgema etapi raviasutuses ja Elva Haiglas ravil viibitud perioodi eest kokku).

Info patsiendi kohta:
• Ravi ja diagnostika – raviarstidel telefoni vastuvõtuajad, raviarstiga kohtumine eelneval kokkuleppel.
Paavo Pokk TELEFON 5331 0403 – Telefoni vastuvõtuajad E-R kell 11.00-12.00
Jaana Alep-Möls TELEFON 503 8540 – Telefoni vastuvõtuajad E kell 15.00-16.00; T,N kell 12.00-13.00; R kell 13.00-14.00
Kristina Kesküla TELEFON 503 8540 – Telefoni vastuvõtuajad E, K kell 13.30-14.30; R kell 14.30-15.30
• Ravi kestvuse ja pikendus – vanemõde, tel. 737 0308 tööpäeviti kell 7:30-16:00
• Üldinfo – valveõde, tel. 737 0325 kell 8:00–19:00

Külastusajad:

Elva Haigla järelravi osakonnas võib päevas käia üks külastaja.

Külastuse päeva ja kellaja peab eelnevalt kokku leppima registraatoriga.
Telefoninumber 737 0300; e-posti aadress registratuur@ehaigla.ee.