Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi ning on seotud konkreetselt sellele eelnenud aktiivraviga. Tervisliku seisundi taastamiseks on teatud juhtudel vaja pikemalt haiglas viibida, mis võimaldaks ja kindlustaks taastuda haigestumiseelse seisundini.

Järelravil viibides jätkatakse vastavalt raviarsti korraldusele määratud ravi. Raviarsti korraldusel määratakse patsiendile sobiv dieet ning vajadusel liikumisravi. Kogu protsessi jälgib arst.

Järelravi meeskonda kuuluvad üldarst, üldõde, füsioterapeut, logopeed, õendus- ja hoolduspersonal. Vajadusel konsulteerivad ortopeed, naistearst, sisearst, neuroloog, kardioloog, silmaarst, psühhiaater.

Elva haigla järelravi osakonda võetakse patsient vastu pärast aktiivravi kõrgema etapi raviasutuses. Voodikoha broneerimise ja saatekirja korraldab kliinikumi töötaja. Elva Haiglasse vastu võtmine vormistatakse haigla vastuvõtus.

Koju mineva patsiendi transpordi korraldab patsient ise või tema lähedased.

Järelravi teenuse eest tasub haigekassa.

Patsiendil tuleb tasuda voodipäeva tasu 2,50€ päevas, kuid mitte rohkem kui 25€ (kõrgema etapi raviasutuses ja Elva Haiglas ravil viibitud perioodi eest kokku).

Osakonda tulles palume patsiendil kaasa võtta ravimid, mida on igapäevaselt kasutatud enne käesolevat haigestumist, hügieenitarbed ja vahetusjalanõud.

Patsiente on võimalus külastada:
E–R 15:00–19:00
L–P 10:00–12:00 ja 15:00-19:00
(ajad on soovituslikud)

Infot järelravil viibiva patsiendi kohta lähedastele edastab raviarst telefoni teel kell 9:00–12:00 Telefonil: 737 0334

Vajadusel jagab infot osakonna õde kell 8:00–19:00 Telefonil: 737 0325