Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi ning on seotud konkreetselt sellele eelnenud aktiivraviga. Tervisliku seisundi taastamiseks on teatud juhtudel vaja pikemalt haiglas viibida, mis võimaldaks ja kindlustaks taastuda haigestumiseelse seisundini. Järelravil viibides jätkatakse vastavalt raviarsti korraldusele määratud ravi. Raviarsti korraldusel määratakse patsiendile sobiv dieet ning vajadusel liikumisravi ja massaaž. Kogu protsessi jälgib arst. Järelravi meeskonda kuuluvad üldarst, üldõde, füsioterapeut, logopeed, õendus- ja hoolduspersonal. Vajadusel konsulteerivad ortopeed, naistearst, sisearst, neuroloog, kardioloog, silmaarst, psühholoog-tasuline teenus.

Elva haigla järelravi osakonda võetakse patsient vastu pärast aktiivravi kõrgema etapi raviasutuses. Voodikoha broneerimise ja saatekirja korraldab kliinikumi töötaja. Elva Haiglasse vastu võtmine vormistatakse haigla vastuvõtus. Koju mineva patsiendi transpordi korraldab patsient ise või tema lähedased. Osakonda tulles palume patsiendil kaasa võtta ravimid, mida on igapäevaselt kasutatud enne käesolevat haigestumist, hügieenitarbed ja vahetusjalanõud.

Järelravi teenuse eest tasub haigekassa. Patsiendil tuleb tasuda voodipäeva tasu 2,50€ päevas, kuid mitte rohkem kui 25€ (kõrgema etapi raviasutuses ja Elva Haiglas ravil viibitud perioodi eest kokku).

Info patsiendi kohta:
• Ravi ja diagnostika – raviarstidel telefoni vastuvõtuajad, raviarstiga kohtumine eelneval kokkuleppel.
Paavo Pokk TELEFON 5331 0403 – Telefoni vastuvõtuajad E-R kell 11.00-12.00
• Ravi kestvuse ja pikendus – vanemõde, tel. 737 0308 tööpäeviti kell 7:30-16:00
• Üldinfo – valveõde, tel. 737 0325 kell 8:00–19:00

KÜLASTAMINE

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtib Elva Haiglas alates 18. augustist 2021 külastuskeeld.

Lähedastel palume informatsiooni patsiendi seisundi kohta küsida raviarstilt või valveõelt. Eelistatult palume lähedastel suhelda patsientidega läbi isiklikke telefonide.

SKYPE  SUHTLEMINE

Lähedastel on võimalus suhelda oma tuttava/sugulasega, kes asub Elva haiglas, ka Skype teel. Haigla on ostnud selleks tahvelarvutid, mida sotsiaaltöötaja saab viia meie haiglas viibiva patsiendi  juurde.

Lähedasel, kellel on soov suhelda Skype teel oma tuttava/sugulasega, peab selleks aja kokku leppima haigla sotsiaaltöötaja Kaie Kaldrega, telefon  5884-5804; e-posti aadress kaie@ehaigla.ee

Kui lähedasel endal ei ole  võimalust kasutada Skype, siis on haiglas eraldi ruum, kus oleme loonud tingimused meie haiglas viibiva patsiendiga Skype teel suhtlemiseks.

Tänu nendele tingimustele on lähedastel sagedasem võimalus tuttava/sugulasega suhtlemiseks.