Blog

Elvasse Tervisekeskuse rajamise leping on saanud allkirjad

Tartumaa Tervisekeskuse juhataja Peeter Laasik ning ehitusettevõtte Energia ja Ehitus OÜ juhataja Kaido Kurvits allkirjastasid esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis/ehituslepingu, mille põhjal algavad tööd uue Tartumaa Tervisekeskuse rajamiseks lähimate nädalate jooksul.
Eesmärk on ehitada Elva haigla hoonele juurdeehitus ja renoveerida haigla hoones pinnad Elvas aadressil Supelranna 21. Elva haigla on juba omavahenditest renoveerinud haigla fuajee ning registratuuri, samuti on valminud juurdeehituses tööd alustanud apteek. Sisuliselt on need ka osa komplekssest tervisekeskusest.
Uude tervisekeskusesse on planeeritud 6 perearsti ja 8 pereõde. Keskus hakkab teenindama Elva valla ja Lääne-Tartumaa elanikke. Ehitusprotsess on jagatud kahte etappi eesmärgiga, et ehitamise ajal Elva haigla hoones arstiabi osutamine ei katkeks.
Lisaks perearstidele hakkavad esmatasandi tervisekeskuses vastu võtma vaimse tervise õde, töötervishoiuarst, ämmaemand, füsioterapeut, psühholoog, pakutakse koduõendusteenust, sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenust. Uue keskusega soovitakse luua spetsialistidele head töötingimused ja kohalike elanike jaoks mugavam teenindus, koondades enamiku piirkonna esmatasandi tervishoiuteenuseid ühtsele taristule.
Projekti eelarve on 1,3 miljonit eurot ning Euroopa Regionaalarengufondi toetus on 1,017 miljonit eurot, mida rahastatakse „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“meetmest. Projekti toetab ka Elva vald 250 000 euroga. Tervisekeskuse ehitustöid teostatakse kahes etapis, esimene etapp kestab maksimaalselt 12 kuud ja teine etapp 15 kuud.

Peeter Laasik
Tartumaa Tervisekeskus