Blog

Elva Haigla on ühe koostööpartnerina kaasatud Tartu Ülikooli Kliinikumi projekti „ Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas“

Projekt viiakse ellu 2019 -2022 kolmes omavahel seotud osas.  Projekti üldeesmärk on TÜK-ist algaval insuldi raviteekonnal edukalt juurutatud tõenduspõhised ravikorraldust puudutavad soovitused, osapooltevaheline toimiv koostöö, mis tagab ladusa ja inimkeskse insuldikäsitluse.

Patsientide projekti kaasamine on plaanitud alates 01.09.2020. Sellele eelneb koostööpartnerite koolitus.

Projekti kohta täpsem info: Tartu-Ülikooli-Kliinikumi-insuldiprojekti-tutvustus

Info e-vestlusringide osas: Insuldiprojekti e-vestlusringid 2020

Info kogemusnõustamise osas: Kogemusnõustamine