Blog

Ajutine statsionaarse õendusabiteenuse omaosalustasust vabastamine

Elva Haigla peatab perioodil 12.10.2020 kuni 31.01.2021 statsionaarsel õendusabiteenusel viibivate patsientide omaosaluse tasu maksmise kohustuse. Omaosalustasust vabastus laieneb ainult nendele patsientidele, kelle eest omavalitsus nimetatud tasu Elva Haiglale ei hüvita.

Patsientidele, kes juba viibivad Elva haiglas statsionaarse õendusabi teenusel, tehakse vajadusel tagasimakse. Ravil viibijatel tuleb tasuda omaosaluse päevad, mis olid enne 12. oktoobrit 2020.

Otsus tähtajalisest omaosalustasust vabastuse osas on tingitud COVID-19 poolt kaasneva majandusliku toimetulekuvõime langusega, mis on hakanud rohkem piirama patsientide pääsu vajalikule ravile.

SA Elva Haigla pöördub kohalike omavalitsuste poole ettepanekuga kompenseerida statsionaarse õendusabi omaosalustasu.

Peeter Laasik
juhataja
SA Elva Haigla TM